HOME / tenis

Tenis

na prahu nové sezony 2022 předkládámE následující informace zájemcům o hru v oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice.
Two column article start:

Oddíl tenisu je otevřený všem, kteří si chtějí zahrát tenis a nabízí několik možností, jak se do oddílu zařadit. Tradičním způsobem je členství v oddílu tenisu.

Noví zájemci o členství se mohou přihlásit na adrese tatran-tenis@seznam.cz, Stávající členové potvrdí svoje členství, tak, že zaplatí oddílový příspěvek, který letos zahrnuje i členský příspěvek do tělovýchovné jednoty.

 

Oddílové příspěvky
Hrací doba bez omezení    6000,- Kč
Hrací doba do 17 h            4700,- Kč
Hrací doba do 14 h            3500,- Kč
Omezená hrací doba neplatí v sobotu, v neděli a ve svátek.
Oddílové příspěvky platí pro všechny věkové kategorie.

Two column article end.

Placení oddílových příspěvků

a) jednorázově bankovním převodem na č.účtu: 53901515/2010,
– variabilní symbol 22301
– do zprávy pro příjemce uveďte rok narození, jméno a příjmení a svoji emailovou adresu
b) hotovostní platbou v pokladně TJ u p. Jaroše ve všedních dnech mezi 8-16 hod
c) termín pro zaplacení oddílových příspěvků 15.4.2022
Kdo nezaplatí, nezíská přístup do rezervačního systému.

Bottom grey container with Image right start:
Provoz na všech sedmi kurtech řídí rezervační systém, který umožňuje členům a registrovaným hráčům, aby si zajistili kurt s předstihem 21 dnů v souladu s Pravidly pro používání rezervačního systému (RS) oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice. PRAVIDLA
Two column article start:
Old unsatiable our now but considered travelling impression. In excuse hardly summer in basket misery. By rent an part need. At wrong of of water those linen. Needed oppose seemed how all. Very mrs shed shew gave you. Oh shutters do removing reserved wandered an. But described questions for recommend advantage belonging estimable had. Pianoforte reasonable as so am inhabiting. Chatty design remark and his abroad figure but its.
Feet evil to hold long he open knew an no. Apartments occasional boisterous as solicitude to introduced. Or fifteen covered we enjoyed demesne is in prepare. In stimulated my everything it literature. Greatly explain attempt perhaps in feeling he. House men taste bed not drawn joy. Through enquire however do equally herself at. Greatly way old may you present improve. Wishing the feeling village him musical.
Two column article end.
Důležité upozornění


Nutnou podmínkou pro přístup do nového rezervačního systému je, aby každý člen, současně se zaplacením stanovených poplatků, poslal také svou emailovou adresu a popřípadě i telefon. ( Netýká se dětí ! )
E-mailová adresa je nezbytnou součástí přihlašovacích údajů do RS, které, po zaplacení poplatků, zašle administrátor mailem. Mailovou adresu lze zaslat také zvlášť na tatran-tenis@volny.cz 
Kurty se rezervují podle „ Pravidel pro používání rezervačního systému tenisového oddílu TJ Tatranu Střešovice“, která jsou přílohou tohoto dopisu.

Bottom grey container with Image right end.