Pravidla pro používání rezervačního systému (RS) oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice

Přístup do RS a možnost rezervovat si kurt mají členové tenisového oddílu, registrovaní hráči (RH) a trenéři, kteří se přihlásili do příslušné kategorie a zaplatili oddílové příspěvky nebo stanovený poplatek/kredit.

Pravidla pro používání RS jsou stručná a jednoduchá a při jejich uplatňování se předpokládá, že se uživatelé budou řídit základními zásadami slušnosti a vzájemné ohleduplnosti a pokud to bude třeba, tak se mezi sebou domluví, protože z dlouholeté zkušenosti vyplývá, že sestavit pravidla, která budou řešit všechny myslitelné situace nelze a nakonec se vždy ukáže, že dodržování obsáhlých a komplikovaných pravidel je prakticky nemožné.  

Rezervace

Člen si může rezervovat kurt v intervalu 14 dní od běžného kalendářního data. Do RS zapíše i jméno člena, popřípadě hosta, se kterým bude hrát

Člen si může v RS rezervovat kurt pouze v předplaceném časovém intervalu, ale hrát může s kterýmkoliv dalším členem. Pokud člen hraje s RH, kurt rezervuje vždy RH.

RH si může rezervovat kurt v intervalu 7 dní od běžného kalendářního data. Do RS zapíše svoje jméno, popřípadě jméno dalšího hráče a může hrát s kýmkoliv (členem, hostem).

Členové a RH si rezervují kurty s tím, že jedinec si může rezervovat nejvíc dvě bezprostředně následující hodiny, a to nejvýše dvakrát ve dnech pondělí až pátek.

Uvedená pravidla platí i pro čtyřhru.

Trenér si rezervuje kurty v intervalu 30 dní od běžného kalendářního data, které jsou trenérům vyhrazeny. Pro trenéry je ve dnech pondělí až pátek u Vozovny vyhrazen kurt č. 1 a č. 2  po celý den, na Ořechovce kurt č.3 od 13- do 19 hodin

Pokud není vyhrazený kurt v den předcházející konkrétnímu datu obsazen, je volný pro členy, RH a hosty.

V případě, že trenér hraje se členem, tak kurt vždy rezervuje člen.

Trenér si může navíc rezervovat kurt, který je v daný den volný, nebo může hrát mimo vyhrazené hodiny se členem nebo s RH, který rezervuje kurt a do rezervace připíše trenéra.

Kurt, který je v daný den volný, může rezervovat správce pro hosta, který si kurt telefonicky objednal.

Hrací doba je 55 minut a zbývajících 5 minut se věnuje údržbě kurtu.

Zrušení rezervace

V den rezervace do 8 hodin.

Pokud je rezervace registrovaných hráčů a trenérů zrušena do stanoveného termínu, nedojde k odečtu z kreditu.

Pokud není rezervace registrovaných hráčů a trenérů zrušena do uvedeného termínu, dojde k odečtu z kreditu.

Nezpůsobilost kurtů

Nezpůsobilost kurtů ke hře zadává do RS správce kurtů.

Nezpůsobilý kurt v RS znamená, že se rezervace ruší.

Z kreditu RH a trenérů se neodečte částka za pronájem.

Sankce

V případě opakovaného porušování pravidel, například pokud se jedná o rušení rezervací nebo neuhrazení dlužné částky, může administrátor RS zablokovat přístup do RS na jeden týden nebo do uhrazení dlužné částky. Sankce se uplatní vždy až po písemném upozornění na porušování pravidel, které členovi nebo RH zasílá administrátor.

 

Za výbor oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice

Evžen Jaroš                    

předseda oddílu

DĚKUJEME ZA PODPORU: