HOME / cviceni-deti
Cvičení dětí

CVIČENÍ DĚTÍ

“U NÁS SI VYBEREŠ!”

PIDILIDI (Plaziči 4-8 měsíců + Lezci 8-12 měsíců + První krůčky cca 10-15 měsíců)

S nejmenšími dětmi cvičíme formou říkanek a písniček spojených s pohybem. Stimulace svalových skupin pomáhá rozvoji pohybového aparátu a děti si už v tomto raném věku ukládají rýmovačky do paměti, což mimo jiné podporuje jejich smysl pro rytmus. Kromě toho cvičíme na velkých gymballech, lezoucí děti zdolávají překážkové dráhy a cvičí si jemnou motoriku s míčky, chrastítky apod. Nejcennější je ovšem interakce mezi dětmi, rozvoj sociálních styků a komunikace. Kategorie lezců již samostatně sedí a lezou po čtyřech. První vratké krůčky ovšem zkouší děti pokaždé v jiném měsíci. Proto opravdu zvažte, zda vaše děťátko se již pokouší při držení nábytku pustit, či už zkouší chůzi do prostoru.

SKŘÍTCI (1-2 ROKY)

Batolata, která se postavila na vlastní nohy, zkouší běhat a na jednom místě je nelze udržet. Na našem cvičení se spolehlivě vyřádí. Pravidelně zařazujeme překážkové dráhy, které děti zdolávají za pomoci rodičů, cvičíme na velkých gymballech i s menšími míčky, padákem, kroužky a podobnými pomůcky. Samozřejmostí je cvičení za doprovodu říkanek a písniček, které pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu a bystřit paměť.

DRÁČCI (Minidráčci 2-2,5 roku + Dráčci 2,5-4 roky)

Malí dráčci si na našem cvičení užijí spoustu legrace, překážkové dráhy, které už mohou zdolávat sami nebo s drobnou pomocí rodičů, chůzi na minichůdách, trefování se na cíl a mnoho dalších aktivit podporujících správný rozvoj koordinace a zapojování všech svalových skupin. Kromě toho se děti učí zábavnou formou rozlišovat barvy, procvičují jemnou motoriku a učí se udržet delší dobu pozornost (pauzy po jednotlivém cvičení). Závody a hry zase povzbuzují přirozenou soutěživost a přátelské soupeření. Při každém cvičení je nezbytné vedení rodiče. Děti opakují to, co dělají rodiče, a rodiče opakují vše po lektorovi. Ukazují tak dětem, že všichni kdo cvičí, musí poslouchat lektora.

MINITÉČKO (malé m 3 – 5 let + velké M 4,5 – 6 let)

Odpolední aktivita pro všechny mrňouse, kteří milují pohyb se zábavou a zvládají to sami bez rodičů. Pohybové hry, různé manipulační úkoly, cvičení s velkými míči i míčky, švihadlem, obručí, zdolávání překážkové dráhy, chůze na minichůdách, skákání na malé trampolíně a zvládnutí základních gymnastických prvků… To je jen malý výčet činností, které si děti na našem cvičení vyzkoušíte;. Děti cvičí samy bez rodičů, kteří však mohou být k dispozici, pokud cítí, že je to potřeba. S sebou na hodinu pití a také prosíme před hodinou dojít s dětmi na záchod

MINITÉČKO SPECIÁL (věk 5-12 let)

Je pro všechny děti, které se bojí např. kotoulu, skákat z výšky, překonávat překážky nebo jsou po úraze, dlouhodobé nemoci a potřebují nabrat sílu. Na těchto hodinách je nikdo nebude honit a tlačit do daného cviku či úkolu. Našim cílem je najít cestu pro děti takovou, aby cvičení zvládly bez psychických problémů a měly ze cvičení radost a těšily se na další hodinu. Vítány jsou děti integrované do ZŠ či s jiným zdravotním omezením i s jejich sourozenci a kamarády. Cvičení probíhá v podobném duchu jako MINITÉČKO. Na začátku se zahřejeme pohybovou hrou, rozcvičíme se (manipulace s náčiním), protáhneme se, zazávodíme si a hurá na překážkovou dráhu, vždy minimálně s jedním stanovištěm na jemnou motoriku. Letos samostatnou hodinu neotevíráme z důvodu malé poptávky. Po dohodě, ale vaše dítě rádi začleníme.

 

GYMTÉČKO S (4,5 – 7 let)

GymTéčko je zaměřené na základní gymnastické dovednosti. Vhodné je pro holky a kluky začátečníky. Cílem hodin je rozvíjet pohybové schopnosti a získávat nové pohybové dovednosti, které děti uplatní v každém budoucím sportu. Kromě rozvíjení správně naučených pohybových návyků (v rozcvičení, protahování a zdolávání překážek) získají zdatnost a zdravé sebevědomí. Po akrobatické přípravě se budeme věnovat kotoulům, hvězdám a možná i stojkám (dle možností dětí). Chybět nebudou skoky z malé trampolínky a přeskoky přes švédskou bednu.

GYMTÉČKO M (7 – 9let)

GymTéčko je zaměřené na základní gymnastické dovednosti. Vhodné je pro začátečníky, mírně pokročilé nebo ty, kteří chtějí mít doplňkový trénink ke svému sportu. Uvítáme také holky a kluky, kteří někam chodili a nemají závodní ambice, jen si chtějí zacvičit. Cílem hodin je rozvíjet pohybové schopnosti a získávat nové pohybové dovednosti, které děti uplatní v každém sportu. Kromě rozvíjení správně naučených pohybových návyků (v rozcvičení, posilování, protahování) získají zdatnost a zdravé sebevědomí. Po akrobatické přípravě se budeme věnovat kotoulům, stojkám, hvězdám a možná i přemetům a saltu (dle možností dětí). Chybět nebudou skoky z malé trampolínky a přeskoky přes švédskou bednu.

GYMTÉČKO L – Parkour a gymnastika (9 – 15 let)

Tyto dvě cvičení navazují na základy gymnastických dovedností (kotoul, stojka, hvězda…). Hodiny jsou vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé nebo ty, kteří chtějí mít doplňkový trénink ke svému sportu. Uvítáme také holky a kluky, kteří někam chodili a nemají závodní ambice, jen si chtějí zacvičit. Cílem hodin je rozvíjet pohybové schopnosti a získávat nové pohybové dovednosti, které děti uplatní v každém sportu. Kromě rozvíjení správně naučených pohybových návyků (v rozcvičení, posilování, protahování) získají zdatnost a zdravé sebevědomí. Po akrobatické přípravě se bude gymnastika i parkour věnovat své přípravě. Obě cvičení se konají ve stejnou dobu a ve stejné tělocvičně. Společné je rozcvičení a pak se koná oddělený trénink. 

TÉČKO

Je sportovní přípravka pro všechny nadšené děti, které se rádi baví sportem. Pokud nevíte, na jaký sport je vaše dítě šikovné a talentované, tak tady se to zaručeně dozvíte. Intenzivní sportovní trénink nabízí všeobecný rozvoj formou cvičení a her.Malé téčko (5 – 7 let)
úterý 14:00 – 15:00Střední Téčko (6 – 8 let)
úterý 15:05 – 16:15Velké Téčko (8 a více let)
úterý 16:15 – 17:40Více informací zde.

STŘEŠOVICKÝ OŘÍŠEK

Při návštěvě jednotlivých kroužků zažijete samé překvapení, jako to měla Popelka se třemi oříšky. Různorodé a pestré názvy kroužků nabízí plno aktivit pro děti i rodiče nejen na mateřské dovolené.

 

Rozvrh hodin na  I. kurz 

  09:00 – 09:45

10:00 – 10:45

11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 16:00 – 16:45 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
Pondělí   SKŘÍTCI PIDILIDI (Plaziči)  PIDILIDI (Lezci) MINITÉČKO MINITÉČKO mINITÉČKO mINITÉČKO (16:45 – 17:30)  
Úterý MINIDRÁČCI DRÁČCI SKŘÍTCI   MINITÉČKO MINITÉČKO mINITÉČKO    
Středa DRÁČCI PIDILIDY (První krůčky) PIDILIDI (Lezci)            
Čtvrtek PIDILIDY (První krůčky) SKŘÍTCI       GYMTÉČKO S 15:00 – 15:45 GYMTÉČKO S 15:45 – 16:30 GYMTÉČKO M 16:30 – 17:30

GYMTÉČKO L (Parkour a gymnastika) 17:30 – 19:00

Pátek MINIDRÁČCI MINIDRÁČCI DRÁČCI            

KURZ

TERMÍN
I. 16. 9. 2019 – 31. 1. 2020
II. 3. 2. 2019 – 12. 6. 2020

V tyto dny cvičení neprobíhá:
I. Kurz: 28.9., 28.10., 17.11., 23.12. – 3.1.
II. Kurz: 24. – 28.2., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5.

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

 • Přihlášení do kurzu probíhá přihlášením rodiče do nového rezervačního systému v rezervačním období (září a leden), poté zaplacením kurzovného do druhého dne a následné vyplnění online přihlášky  (registrace členů Tatranu). V přihlášce registrujte dítě (počateční RČ dítěte), pak vyplňujete zákonné zástupce.
 • Kurzy jsou dva v průběhu celé sezony.
 • Kurzy se řídí rozvrhem platným pro celou sezonu. V druhé polovině sezóny se rozvrh pouze postarší, ale děti i lektoři zůstavají na svých hodinách (př: I. kurz skřítci = II. kurz minidráčci). Ve vyjímečných situacích se mohou lektorky změnit.
 • V případě pozdního nástupu nebo nenastoupení na kurz, prosím oznamte emailem.
 • Předplatitelé se stávají členy TJ Tatran Střešovice.
 • Předplatitelé mají nárok na jedno tričko / body pro dítě s logem Tatranu na sezonu. 
 • Prosíme o zvážení hodiny na kterou se hlásíte. Může se stát, že z důvodu naplněnosti nebude možné vás přesunout. Rezervujte si pouze jednu hodinu nikoli více za účelem výběru. 
 • Vaše rezervace bude automaticky smazána pokud nebude včas zaplacena do dvou dnů od přihlášení do rezervačního systému. 
 • Náhradníci budou automaticky vyrozuměni při uvolnění místa. Až pak se stávají přihlášení v rezervačním systému. 
 • Stávající předplatitelé mají přednostní právo pro koupi II. kurzu (oznámeno bude na hodinách cvičení).
 • V případě zrušení hodiny provozovatelem (TJ Tatran Střešovice) má předplatitel nárok na vrácení poměrné části kurzovného.

PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI / VÍKENDOVOU HERNU

 • Hodinu rezervujte v rezervačním systému.
 • Hotovostní platba probíhá na recepci TJ Tatran Střešovice před cvičením (platební karty nebereme). Bude Vám vydána kartička, kterou odevzdáte lektorce na lekci či herně.
 • Prosíme zamykat šatnu, nenechávat si cenné věci v ní a klíč odevzdat na recepci.
 • Přihláška se nevyplňuje.
 • Na lekci se lze přihlásit po zahájení kurzu pokud zbyde volné místo. Přednost mají zájemci o celý kurz.
 • Na víkendovou hernu si můžete vzít přezůvky, pohodlné oblečení, zavíratelné pití i svačinku. Prosíme o udržení čistoty.
 • V případě, že nebudete přihlášení v rezervačním systému na víkendovou hernu, nemusíte být z důvodu plné kapacity vpuštěni do herny. V opačném případě nebudete informováni o zrušení.
Karolína Dudová (1984)

Karolína Dudová (1984)

Tel.: 737 688 102 (preferování sms z důvodu časté výuky)
Mail: karolina.dudova@tatran.cz 
BIO: Hlavní kontaktní osoba pro všechny skupiny cvičení dětí. Věčná studentka, momentálně na UK FTVS končím Bc. obor Tělovýchova a sport osob se specifickými potřebami. Je to doplňující studium k mé trenérské licenci A specializace Sport pro všechny, kde využívám naplno všech zkušeností přes 10 let dlouhé praxe jako trenér v gymnastickém odd. TJ Sokol Řepy, v TJ Bohemians Praha a jako pedagog volného času v DDM Praha 6. Kromě Tatranu si občas zaskočím lektorovat nebo jako dobrovolník pomáhat do ÚVN k pacientům na LDN či psychiatrii. Jsem stále aktivním členem v TJ Sokol Praha Vršovice v odd. všestrannosti a teamgymu, pravidelně se zúčastňuji světové gymnaestrády a všesokolského sletu. Kromě sportu mě baví jakékoliv výtvarné tvoření, práce se zvířaty a dělání radosti druhým.
Lada Vinšová (1984)

Lada Vinšová (1984)

Mail: lvinsova@gmail.com 
BIO: Jsem mladá, aktivní maminka, před mateřstvím jsem pracovala v administrativě. Má dcera mi otevřela nové možnosti inspirace a realizace, proto jsem se rozhodla věnovat cvičení s malými dětmi. Ke sportu mám velmi kladný vztah již od dětství, pár let jsem dělala klasickou gymnastiku, 4 roky intenzivně jezdila na koni, dnes ráda jezdím na lyžích, na kole, na bruslích a zajímám se o nové, moderní styly cvičení (závěsná akrobacie, trampolíny, body workout…) Cvičím s dětmi již druhým rokem, naplňuje mě to natolik, že jsem si udělala licence: Cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi / Cvičitel rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy / Cvičení dětí kojeneckého věku.
Mgr. Zuzana Kopasová (1982)

Mgr. Zuzana Kopasová (1982)

Mail: zuzikopf@gmail.com 
BIO: Vystudovala jsem FTVS a až do nástupu na mateřskou dovolenou jsem učila na základní škole tělocvik. V atletickém oddílu VSK FTVS, jehož jsem členkou, jsem trénovala předškolní děti atletiku a plavání. Své dva syny chci vést ke sportu a pohybu vůbec, proto jsem s nimi začala chodit na Tatran cvičit nejprve jako maminka a teď s mladším synkem i jako cvičitelka.
Mgr. Barbora Pánková (1984)

Mgr. Barbora Pánková (1984)

Mail: bapanka@seznam.cz 
BIO: Pracuji jako fyzioterapeutka, na FTVS UK dále pokračuji v postgraduálním studiu biomechaniky člověka. Ve své praxi využívám především znalosti pohybového vývoje dětí. Kromě dětských skupinek vedu také cvičení pro dospělé nebo dětskou přípravku tanečního souboru, ve kterém odmala tancuji. Věnuji se horolezectví, cyklistice, pracovala jsem i jako lyžařská instruktorka. Považuji za důležité předat (nejen svým) dětem kladný vztah ke sportu, smysl pro pohyb a rytmus a základy správného držení těla.
Mgr. Kateřina Honzajková (1985)

Mgr. Kateřina Honzajková (1985)

Mail: caatcha@centrum.cz 
BIO: Vystudovala jsem pedagogiku a tělovýchovu na Západočeské univerzitě v Plzni a zkušenosti s vedením kolektivu jsem získala vyučováním na pražském Gymnáziu Nad Alejí. Mimo to jsem vedla volejbalovou přípravku dívek TJ Tatran Střešovice a při škole jsem vyučovala angličtinu v mateřské škole. Momentálně jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi. Věřím, že vztah k pohybu se dá pěstovat už od mala, a proto jsem se zaměřila na práci s těmi nejmenšími.
Vzdělání: Cvičitelka rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy. Rekvalifikační kurz Cvičení kojenců a batolat.

CENÍK A PLATBA

Název cvičení Cena kurzu Cena lekce
PIDILIDY, SKŘÍTCI, MINIDRÁČCI, DRÁČCI, MINITÉČKO + Speciál, GYMTÉČKO S, M 2200,- 150,-
GYMTÉČKO L (Parkour) 2500,- 150,-
Víkendová herna x 100,-

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM:

 Fio banka: 53901515/2010

VS je každému automaticky vygenerovám po přihlášení do kurzu
Zpráva pro příjemce: CD + příjmení rodiče zapsaného v rezervačním systému
Specifický symbol: mobil, který jste uvedli do rezervačního systému

Cena se vždy platí v plné výši (tedy nesmí se z ní odečíst jakýkoli příspěvek a ani jiná sleva), aby se mohla automaticky spárovat s vaším jménem a nebyli jste tak nenávratně vymazáni ze seznamu pro nezaplacení kurzu. Vyjímkou je pouze pozdní nástup do kurzu, kdy rezervační systém automaticky vygeneruje poníženou částku.

* CD znamená cvičení dětí.

** Kurzy nelze platit hotovostně na recepci.

*** Při nezaplacení do dvou dnů od prihlášení do rezervačního systému automaticky zaniká rezervace a vaše místo je okamžitě nabídnuto náhradníkovi.

 

FAKTURA PRO ZAMĚSTNAVATELE:

Žádost o fakturu pro svého zaměstnavatele prosím zašlete e-mailem naší paní účetní na jana.riedlova@tatran.cz. V žádosti prosím uveďte všechny náležitosti, které potřebujete uvést ve faktuře pro svého zaměstnavatele.

 

POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU:

Žádost můžete podat na recepci v Tatranu vyplněním svých údajů do konce září. Po uplynutí měsíce nelze vystavovat potvrzení.

 

PŘÍSPĚVEK AKTIVNÍ MĚSTO:
(týká se pouze žadatelů s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 6)

1) Registrujte se (přihlášený účastník v rezervačním systému) na portál aktivnimesto.cz – Tatran Střešovice – vyberte sportovní aktivitu, na kterou jste se přihlásili v rezervačním systému.
2) Tatran následně potvrdí, že k nám chodíte.
3) Městská část Praha 6 Tatranu v následujících měsících pošle váš příspěvek 600,-Kč.
4) Jelikož nelze každou platbu kontrolovat zvlášť, je nutné zaplatit celou částku za kurz, aby se platba spárovala s vaším jménem a nebyli jste kvůli tomu automaticky vymazáni ze seznamu přihlášených z důvodu nezaplacení.                                                                                                                                     

5) Žádost o zaslání vašeho příspěvku Kč 600,- prosím zašlete e-mailem naší paní účetní na jana.riedlova@tatran.cz. V žádosti prosím uveďte jméno dítěte, datum narození, jméno rodiče a číslo bankovního účtu, kam si přejete částku poslat.