Náborový dopis tenis 2023

Vážení přátelé – tenisté, na prahu nové sezony 2023 předkládám následující informace zájemcům o hru v oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice.

Oddíl tenisu je otevřený všem, kteří si chtějí zahrát tenis a nabízí několik možností, jak se do oddílu zařadit.

Tradičním způsobem je členství v oddílu tenisu. Noví zájemci o členství se mohou přihlásit na adrese tatran-tenis@seznam.cz, Stávající členové potvrdí svoje členství, tak, že zaplatí oddílový příspěvek, který zahrnuje i členský příspěvek do tělovýchovné jednoty.

 Oddílové příspěvky

Hrací doba bez omezení    6600,- Kč

Hrací doba do 17 h             5500,- Kč                      

Hrací doba do 14 h             3900,- Kč                         

Omezená hrací doba neplatí v sobotu, v neděli a ve svátek.

Oddílové příspěvky platí pro všechny věkové kategorie.

Placení  oddílových příspěvků

  1. a) jednorázově bankovním převodem na č.účtu: 53901515/2010, variabilní symbol 23301,

– do zprávy pro příjemce uveďte rok narození, jméno a příjmení a svoji mailovou adresu,

  1. b) hotovostní platbou v pokladně TJ u p.Jaroše ve všedních dnech mezi 8-16 hod,
  2. c) termín pro zaplacení oddílových příspěvků 4.2023

Kdo nezaplatí, nebude mít přístup do rezervačního systému. 

Placení skříněk:

Roční poplatek za šatnovou skříňku je 100 Kč a platí se výhradně v hotovosti správci areálu u Vozovny.

Neplatit bankovním převodem.

Do oddílu je také možné se zařadit jako registrovaný hráč. Zájemci se mohou přihlásit na adrese tatran-tenis@seznam.cz.

Registrovaným hráčem se stane ten, kdo

– zaplatí 3000 Kč bankovním převodem na č.účtu: 53901515/2010,

– do zprávy pro příjemce uvede jméno a příjmení a svoji mailovou adresu,

– cena 300 Kč za hodinu hry se odečte z vytvořeného kreditu, který lze po vyčerpání dokoupit, převodem na uvedený účet v hodnotách 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 Kč.

Náhodný a občasný zájemce si rezervovat volný kurt na tel. 733470238.

Cena 300 Kč za hodinu hry se platí hotově správci areálu u Vozovny.

Důležité upozornění  

Nutnou podmínkou pro přístup do rezervačního systému je, aby každý nový člen, současně se zaplacením stanovených poplatků, poslal svou mailovou adresu a popřípadě i telefon.

 U stávajících členů pouze v případě změny mailové adresy.

( Netýká se dětí ! )

E-mailová adresa je nezbytnou součástí přihlašovacích údajů do RS, které, po zaplacení poplatků, zašle administrátor mailem. Mailovou adresu lze zaslat také zvlášť na tatran-tenis@volny.cz

 Kurty se rezervují podle „ Pravidel pro používání rezervačního systému tenisového oddílu TJ Tatranu Střešovice“, která jsou přílohou tohoto dopisu.

 

Za výbor oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice

                       

Evžen  Jaroš

předseda oddílu

DĚKUJEME ZA PODPORU: