Náborový dopis tenis 2024

Vážení přátelé – tenisté, na prahu nové sezony 2024 předkládám následující informace zájemcům o hru v oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice.

Oddíl tenisu je otevřený všem, kteří si chtějí zahrát tenis a nabízí několik možností, jak se do oddílu zařadit.

Člen oddílu

Tradičním způsobem je členství v oddílu tenisu. Noví zájemci o členství se mohou přihlásit na adrese tatran-tenis@seznam.cz. V přihlášce uvedou jméno, příjmení, e-mailovou adresu a popřípadě adresu bydliště. E-mailová adresa a telefon jsou nezbytné pro zapsání  člena do rezervačního systému a zaslání přístupového hesla administrátorem, po zaplacení oddílových příspěvků. Stávající členové potvrdí svoje členství, tak, že zaplatí oddílový příspěvek, který zahrnuje i členský příspěvek do tělovýchovné jednoty.

 Oddílové příspěvky

Hrací doba bez omezení    6600,- Kč                     

Hrací doba do 14 h             3900,- Kč                         

Omezená hrací doba neplatí v sobotu, v neděli a ve svátek.

Oddílové příspěvky platí pro všechny věkové kategorie.

Placení  oddílových příspěvků

  1. a) jednorázově bankovním převodem na č.účtu: 53901515/2010, variabilní symbol 24301,–
  2. do zprávy pro příjemce uveďte rok narození, jméno a příjmení a svoji mailovou adresu,
  3.  
  4. b) hotovostní platbou v pokladně TJ u p.Jaroše ve všedních dnech mezi 8-16 hod,
  1. c) termín pro zaplacení oddílových příspěvků 15.4.2024
  2. Kdo nezaplatí, nebude mít přístup do rezervačního systému. 

Placení skříněk:

Roční poplatek za šatnovou skříňku je 100 Kč a platí se výhradně v hotovosti správci areálu u Vozovny.

Neplatit bankovním převodem.

Registrovaný hráč.

Do oddílu se lze zařadit zaregistrováním do rezervačního systému ( RS) na stánkách TJ Tatran Střešovice na adrese http://www.tatran.cz. Po registraci a zakoupení kreditu v RS je možné si prostřednictvím RS rezervovat kurt v areálu u Vozovny .

Rezervace kurtů.

Kurty se rezervují podle " Pravidel pro používání rezervačního systému tenisového oddílu TJ Tatranu Střešovice", které jsou přílohou tohoto dopisu.

Důležité upozornění.

Nové telefonní číslo na kurty u Vozovny od 1.dubna 2024 je  725 305 800

Náhodný a občasný zájemce si může rezervovat volný kurt na výše uvedeném telefonu.

Hodinová sazba je 300,- Kč

 Za výbor oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice

                       

Evžen  Jaroš

předseda oddílu

DĚKUJEME ZA PODPORU: