Tenis v hale

V zimní sezóně (říjen až březen) se hraje na třech kurtech v nafukovací hale.

Halu využívají z velké části trenéři, členové oddílu a další zájemci s tím, že přednost mají pronájmy kurtů na celou sezónu.

Požadavek na dlouhodobou rezervaci se zasílá mailem na adresu tatran-tenis@seznam.cz , nejlépe do konce září běžného roku.

Pronájem se platí ve dvou splátkách za období říjen až prosinec a leden až březen bankovním převodem na účet č. 53901515/2010, variabilní symbol je v roce 2024 24206.

Kdo nemá zájem o dlouhodobý pronájem kurtu, může vyžívat volné hodiny, když se nejprve registruje v rezervačním systému (RS) Tatranu Střešovice, který je dostupný na adrese https://tatran.isportsystem.cz/, koupí si kredit a pak si v RS rezervuje volný kurt.

Pronájem kurtu na hodinu v pondělí až pátek stojí 500 Kč, v sobotu a v neděli pak 250 Kč.

Rezervaci lze v případě potřeby zrušit. Pokud se tak stane do 21 hodiny předcházejícího dne, tak se částka za pronájem vrací na účet uživatele.

DĚKUJEME ZA PODPORU: