Projekt: ZELENÝ TATRAN zahájen

Projekt ZELENÝ TATRAN, který si vedení Tatranu Střešovice pod vedením předsedy TJ Martina Vaculíka v loňském roce vytyčilo je v plném proudu příprav. Cílem je přechod na obnovitelné zdroje zejména nahrazeni zemního plynu z Ruska.
Právě se provádí zkušební vrt pro primární okruh tepelných čerpadel země x voda.
Byla zpracována studie proveditelnosti podle, které by měla vzniknout soustava šestnácti vrtů do hloubky 150 m.
Dále byl zpracován projekt na instalaci fotovoltaických panelů na střeše sportovní haly a již byl podán projekt a grantová žádost na kompletní výměnu všech světel v areálů na úsporná LED světla.
Máme přísliby finanční podpory od Městská část Praha 6, ale žádosti směřujeme i na Magistrátu hl.m. Prahy i Národní sportovní agenturu.