Využití sportovišť TJ Tatran od 31.5.2021 za specifických podmínek

Vážení sportovci, členové TJ, rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 28.5.2021 je upraven provoz sportovišť TJ následujícím způsobem od 31.5.2021:

  • Vnitřní sportoviště: není umožněn vstup více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochysportoviště určené pro sportovní aktivitu s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží (s výjimkou dětí do 6 let věku), že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a dále v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry.
  • Subjekt organizující sportovní aktivitu apod. vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dní od konání sportovní přípravy.

 

Bod I/17 – Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Upřesňující informace pro vybrané skupiny:

  • SAUNA: uzavřena vyjma Muži FL A a Ženy FL A

Návštěvníci areálu TJ jsou povinni dodržovat platná nařízení, především se jedná o:

  • dezinfekci rukou při vstupu do provozovny (dezinfekční prostředky jsou k dispozici na několika místech ve společných prostorách včetně toalet, na sportovištích…),
  • dodržování bezpečných rozestupů.
  • používání ochrany dýchacích cest (respirátoru či nanoroušky) vždy při vstupu do areálu a ve všech společných prostorách. Respirátory odkládejte až na sportovišti.

Prosíme vás o maximální součinnost při dodržování všech preventivních opatření. Pokud se vy nebo vaše dítě necítíte zdravotně v pořádku, nechoďte na trénink, lekci apod.

Respektujte pokyny a doporučení pracovníků TJ včetně recepce, trenérů. Chráníte tím sebe i ostatní.

 

Za TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík, předseda