TJ Tatran se 3.12.2020 otevírá za specifických podmínek

Vážení sportovci, členové TJ, rodiče,

Vláda na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Ministerstvo zdravotnictví k nim vydalo přehlednou matici opatření – sportovní aktivity. Sportovat v areálu TJ Tatran Střešovice je možné za dodržení těchto opatření:

Ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.): ve všech vnitřních prostorech včetně tréninkových ploch! Bez roušek pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích.

U recepce, v šatnách a na sportovištích je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Při příchodu do areálu použijte dezinfekční prostředek na ruce. Dodržujte zvýšenou hygienu včetně manipulace s penězi. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Na všech krytých sportovištích je možno provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob na sportovišti. Tréninková utkání jsou zakázána.

Amatérští sportovci, sportovní zařízení a sportovní příprava organizovaných sportovců včetně sportovních kroužků: amatérští organizovaní sportovce: pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny.

Rekreační sporty: vnitřní sportoviště pouze do 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15m2. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny.

Profesionální sportovci. Sportovní zařízení a sportovní příprava profesionálních sportovců vč. regenerace: pro vnitřní i venkovní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.

Sportovní soutěže: profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Doporučené testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Posilovna a workout: posilovna nadále uzavřena. Workout je možno využívat pouze pokud nemrzne viz pravidla pro používání workoutového hřiště.

Sauna: nadále uzavřena.

Cvičení dětí: vzhledem k aktuálním podmínkám pro sportování kurzy jsou i nadále pozastaveny.

Badminton: Bez registrace v rezervačním systému nebude vstup umožněn, odbavení vstupu v recepci. Počet osob v hale je omezen na max. 10 osob.

Šatny, sprchy, toalety – nastavena režimová opatření.
Šatny a sprchy můžete používat. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Dodržujte odstup 2 metry od ostatních.
Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

Další podmínky platné pro areál TJ Sibeliova 368, 162 00 Praha 6:

  • Do areálu vstupujte jen s ochranou úst a nosu (rouška apod.). Po vstupu si vydezinfikujte ruce.
  • Na sport přijďte již ve sportovním oblečení a mějte vlastní lahve na pití.
  • Do budovy vstupujte maximálně 10 minut před začátkem hodiny, tréninku. V případě badmintonu 20 minut vzhledem k odbavení na recepci. Po skončení hodiny, tréninku prosím opusťte urychleně prostor sportoviště i areálu.
  • Rodiče žádáme, aby na děti čekaly před budovou TJ Tatran Střešovice. Není možno čekat v budově, zejména na chodbách a v předsálí.

Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu areálu TJ na dobu, kdy budete zdraví.

Respektujte pokyny a doporučení pracovníků TJ včetně recepce, trenérů. Chráníte tím sebe i ostatní.

Uvedené podmínky platí do odvolání

Za TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík, předseda