Opatření provozu v TJ Tatran z.s. v období 5.10. – 18.10.2020

Vážení sportovci, členové TJ, rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30.9.2020 č. 958 o přijetí krizového opatření je upraven provoz sportovišť TJ následujícím způsobem:

 • Areál TJ zůstává v provozu za specifických podmínek.
 • Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy je omezena tak, že se jich účastní pouze sportovci a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. Jedná se o florbal, volejbal, házenou, BK Arion – o průběhu tréninků a akcí vás informují trenéři. Po skončení tréninku je prováděna dezinfekce všech pomůcek.
 • Ostatní volnočasové aktivity (hromadné akce), skupinové lekce, SPV, unicurling TJ, parkour atd. jsou možné maximálně v počtu 10 osob v případě vnitřních prostor a v počtu 20 osob v případě vnějších sportovišť.
 • Téčko – T.Egyházi bude probíhat na venkovních sportovištích.
 • Cvičení rodičů a dětí: Všechny kurzy cvičení dětí jsou přerušeny zatím na 14  dní. Podrobné informace jak bude probíhat cvičení, naleznete v sekci cvičení dětí pod složkou rozvrh.
 • Cvičení dětí: Všechny kurzy cvičení dětí jsou přerušeny zatím na 14 dní.
  Podrobné informace jak bude probíhat cvičení, naleznete v sekci cvičení dětí pod složkou rozvrh.
 • BADMINTON: v uvedeném období všechny rezervace dlouhodobé i jednorázové platí, ale pouze pro 2 hráče na 1 kurtu (max 10 osob v hale). Vstup diváků je zakázán.
 • SAUNA: je pro pravidelné rezervace v provozu max. 10 osob
 • POSILOVNA: je v provozu pro držitele permanentky a přípravu sportovců v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
 • Dodržování hygienických pokynů dle instrukcí Ministerstva zdravotnictví (mzcr.cz) a SZU (www.szu.cz)

 

Návštěvníci areálu TJ jsou povinni dodržovat platná nařízení, především se jedná o:

 • dezinfekci rukou při vstupu do provozovny (dezinfekční prostředky jsou k dispozici na několika místech ve společných prostorách včetně toalet, na sportovištích, v šatnách),
 • dodržování bezpečných rozestupů.
 • používání ochrany dýchacích cest (roušky) vždy při vstupu do areálu a ve všech společných prostorách. Roušky odkládejte až na sportovišti.
 • zkrácení pobytu v šatnách na nezbytně dlouhou dobu.

Prosíme vás o maximální součinnost při dodržování všech preventivních opatření. Pokud se vy nebo vaše dítě necítíte zdravotně v pořádku, nechoďte na trénink, lekci apod.

 

Respektujte pokyny a doporučení pracovníků TJ včetně recepce, trenérů. Chráníte tím sebe i ostatní.

 

Za TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík, předseda