Využívání šaten a sprch v areálu TJ od 25.5.2020:

Vážení sportovní přátelé,
šatny a sprchy budou v areálu TJ po tomto termínu i nadále dočasně uzavřeny. Předpokládáme ještě na 14 dní tj. do 8.6.2020.
Vzhledem k tomu, že podmínky definované MZČR pro provozování šaten a sprch jsou velmi specifické a nelze je v našich podmínkách nepřetržitého provozu u většiny skupin dodržet, přistoupili jsme k prodloužení dočasného uzavření šaten a sprch.
Jedná se zejména o tyto podmínky:
Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách (odstup 2 m),
Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě  otevřených sprch je nutné dodržet odstup (2 m),

Průběžná dekontaminace šaten a sprch po každé skupině.

Děkujeme všem za pochopení dané situace. Věříme, že si i tak sportování užijete!

Vedení TJ