TJ Tatran se 11. května otevírá oddílům i veřejnosti

Vážení sportovci, členové TJ, rodiče,

na základě aktualizace vládních opatření z 30.4. je od 11.5.2020 povolen organizovaný trénink na venkovních i vnitřních profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 100 osob za specifických podmínek:

 

  • Mezi sportovci musí být zachován odstup nejméně 2 metry a dodržena účast nejvýše 100 osob ve stejný čas.
  • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.
  • Nadále nelze používat na sportovišti šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení s výjimkou toalet. Na toaletách se nesmí osoby potkávat a je zajištěna zvýšená dezinfekce.
  • U recepce a na sportovištích je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Dodržujte zvýšenou hygienu včetně manipulace s penězi. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

Další podmínky platné pro areál TJ Sibeliova 368, 162 00 Praha 6:

  • Do areálu vstupujte jen s ochranou úst a nosu (rouška apod.). Po vstupu si vydezinfikujte ruce.
  • Na sport přijďte již ve sportovním oblečení a mějte vlastní lahve na pití
  • Do budovy vstupujte maximálně 10 minut před začátkem hodiny, tréninku. V případě badmintonu 20 minut vzhledem k odbavení na recepci. Po skončení hodiny, tréninku prosím opusťte urychleně prostor areálu.
  • Rodiče žádáme, aby na děti čekaly před budovou TJ Tatran Střešovice. Není možno čekat v budově, zejména na chodbách a v předsálí.

CVIČENÍ DĚTÍ | vstup do malého sálu bude klasicky. Vycházet bude skupina venkem do ulice Farní. Snažíme se o co nejmenší kontakt skupin. Maminky žádáme o nošení roušky i v průběhu cvičení.

 

BADMINTON | po registraci v recepci bude vstup do badmintonové haly umožněn z ulice Farní průchodem. Informace získáte v recepci. Povolena je i čtyřhra.

 

TĚLOCVIČNA | aktuálně začala probíhat rekonstrukce v tělocvičně. Část skupin a pronájemců bude přesunuta (individuálně řeší provoz@tatran.cz) na venkovní hřiště dle možností. Jakmile bude znám termín ukončení cca 14 dní, budeme vedoucí skupin informovat.

 

POSILOVNA / WORKOUT | vnitřní posilovna je uzavřena. Nově je k dispozici venkovní workoutové hřiště – lze využít pro oddíly TJ. Ve volných časech je přístupné držitelům permanentky.

 

Víkendy v květnu: sobota 23.5. a 30.5.2020 zavřeno, neděle 24.5. a 31.5.2020 otevřeno od 15:00 do 22.00 hodin (dopoledne zavřeno). Víkendy v červnu otevřeno celý den dle běžného provozu.

Respektujte pokyny a doporučení pracovníků TJ včetně recepce, trenérů. Chráníte tím sebe i ostatní.

Uvedené podmínky platí do odvolání

 

Za TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík, předseda

 


Využívání šaten a sprch v areálu TJ od 25.5.2020:

šatny a sprchy budou v areálu TJ po tomto termínu i nadále dočasně uzavřeny. Předpokládáme ještě na 14 dní tj. do 8.6.2020.
Vzhledem k tomu, že podmínky definované MZČR pro provozování šaten a sprch jsou velmi specifické a nelze je v našich podmínkách nepřetržitého provozu u většiny skupin dodržet, přistoupili jsme k prodloužení dočasného uzavření šaten a sprch.
Jedná se zejména o tyto podmínky:
Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách (odstup 2 m),
Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě  otevřených sprch je nutné dodržet odstup (2 m),

Průběžná dekontaminace šaten a sprch po každé skupině.

Děkujeme všem za pochopení dané situace. Věříme, že si i tak sportování užijete!

 

Vedení TJ