ROZVRH HODIN

ROZVRH HODIN

ZDE: TABULKA “KURZ + TERMÍN”

V tyto dny cvičení neprobíhá:
I. Kurz: 28.9., 17.11., 24.12. – 4.1.
II. Kurz: 19.4., 22.4., 1.5., 8.5.

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

 • Přihlášení do kurzu probíhá přihlášením rodiče do rezervačního systému v rezervačním období, včasným zaplacením kurzovného do zahájení kurzu bankovním převodem a vyplněním přihlášky (přihlášku dostanete první hodinu u lektora nebo na recepci. Vždy se odevzdává jedna přihláška na sezonu. Vyplněnou přihlášku odevzdejte lektorovi, na recepci TJ Tatran Střešovice nebo pošlete scan (fotografii) na email karolina.dudova@tatran.cz).
 • Kurzy jsou dva v průběhu celé sezony.
 • Kurzy se řídí rozvrhem platným pro celou sezonu.
 • V případě pozdního nástupu nebo nenastoupení na kurz, prosím oznamte emailem (viz výše).
 • Předplatitelé mají automaticky zarezervované všechny hodiny daného cvičebního dne cyklu.
 • Předplatitelé se stávají členy TJ Tatran Střešovice.
 • Předplatitelé mají nárok na jedno tričko / body pro dítě s logem Tatranu na sezonu.
 • Kurz není možné koupit v průběhu cyklu, zájemce musí počkat na vyhlášení dalšího kurzu nebo chodit jako návštěva a potom si včas zajistit předplatné následujícího kurzu.
 • Po rezervačním období do nových kurzů nelze měnit den ani hodinu v probíhajícím kurzu.
 • Vždy je možné předplatit si pouze jeden cyklus kurzu, termíny zakoupení dalšího kurzu budou včas oznámeny a napsány do aktualit.
 • Stávající předplatitelé mají přednostní právo pro koupi dalšího cyklu v dané sezoně.
 • V případě zrušení hodiny provozovatelem (TJ Tatran Střešovice) má předplatitel nárok na vrácení poměrné části kurzovného, a to ve formě kreditu.

Platba bankovním převodem

 Fio banka: 53901515/2010
VS dopolední cvičení rodičů s dětmi: 19802
VS Minitéčka+Speciál: 19803
VS Gymtéčka S,M, L (Parkour): 19810
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte i rodiče zapsaného v rezervačním systému
Specifický symbol: mobil, který jste uvedli do rezervačního systému
Cena dle aktuálního ceníku.

Jednorázová návštěva hodiny

 • Hodinu rezervujte v rezervačním systému, či před začátkem hodiny na recepci TJ Tatran Střešovice bez registrace (jen pokud je na cvičení či v herně volno – volná místa jsou v rezervačním systému vyznačena zelenou barvou)
 • Hotovostní platba na recepci TJ Tatran Střešovice před cvičením (platební karty nebereme).
 • Přihláška se nevyplňuje.